Uppsala-Glunten Rotaryklubb är Uppsalas yngsta och enligt många dess piggaste klubb.

Vi har möte på Hotell Duvan varje tisdag kl 7.30-8.30 med frukost och ett föredrag

Mer om oss

President 2024/25: Arash Adib


Past Presidents veckobrev


Rotary hjälper - Vårt projekt om kvinnors hälsa i North Pokot, Kenya

Ceremoni för övergång från grundskolan (primary school) till gymnasieskolan (seconadry school) för flickorna i Kanyerus

Vårt utbildningsprojekt i Kenya gick i januari in på sitt tredje år. Ansvar för samordning på plats är Daniel Muruka och Jacinta Kamiri. Jacinta besökte den 13 april vår klubb i Uppsala och redogjorde för vad som åstadkommits under de två första åren samt projektstatus år tre.

Tack vare ett bidrag på 19.000 kr från U-fonden i mars 2024 och ett positivt beslut av klubbstyrelsen kommer projektet att drivas vidare ett fjärde år med Eva-Britt Hysing som projektledare från Uppsala-Glunten Rotaryklubb.

Målsättningen är att åstadkomma en långvarig förändring för att förbättra kvinnors tillgång till hälsovård, minska tonårsgraviditeter och att traditioner såsom kvinnlig könsstympning och barnäktenskap ska överges.

Projektets strategi är att i Kanyerus-området bilda medborgargrupper med män, kvinnor, pojkar och flickor, som får utbildning om kvinnors hälsa och om negativa konsekvenser av kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. Grupperna kan efter utbildningen få status som påverkansgrupper och göra hembesök hos familjer i samhället. De besöker även skolor och ordnar informationsmöten i byarna för vuxna män och kvinnor och för tonåringar för att åstadkomma attitydförändringar hos bybor i alla åldrar.

Efter de två första åren har andelen kvinnor som sökt sig till hälsostationer för familjeplanering ökat från 1% till 23%. Förekomsten av kvinnlig könsstympning har minskat från mycket vanlig till mindre vanlig. En annan positiv effekt är att andelen flickor som fortsätter sin skolgång till gymnasium har ökat från 10% till 39%.

Att se hur även små medel bidrar till väsentliga, positiva förändringar i kenyanska samhällen i North Pokot är mycket tillfredsställande för klubbens medlemmar och i sann rotaryanda.

Ngoc Hang Huynh (projektledare år tre)
2024-04-26    

Se också videon från marschen för "Kapikatinei women health rights group"

Rotary hjälper - Matkassar till ukrainska flyktingar

Det statliga bidraget till flyktingar på 61 kr om dagen förutsätter att civilsamhället hjälper till. Initialt stöttar vi de ukrainare som är i störst behov av hjälp med basvaror. Därefter försöker vi lotsa in dem i det svenska samhället dvs, se till att de kommer in på arbetsmarknaden.

Matkassarna är ett projekt helt i Rotarys anda. Allt arbete är ideellt och alla donationer går [till 100%] till basvaror för de mest behövande. Använd nedanstående Swish-kod om du vill bidra till matkassar genom Rotary Hjälpers 90-konto. 

Bidrag som kommer in via detta konto används endast till inköp av vetemjöl, olja, pasta, ris, krossade tomater och bönor.  Rotary Hjälper och Uppsala-Glunten Rotaryklubb garanterar att ditt bidrag går till dessa basvaror och inget annat.    

Rotary hjälper - Ambulanser till Ukraina

Det började med att ett par av klubbens medlemmar, Arash Adib och Marvin Seibert, samt Marvins hustru, Kerstin, såg till att en ambulans kördes ner till Ukraina kort efter Rysslands fullskaliga invasion. Se dokumentet Ambulanser till Ukraina för en mer utförlig beskrivning av hur det började och hur projektet fortlöper.

Över tid har fler klubbmedlemmar engagerat sig. Andra klubbar i Norduppland har också dragit strån till stacken, vilket inneburit att 25 ambulanser gått ner till Ukraina och att fler är på väg. På bilden står nr. 17 klar för avfärd.

Klicka på bidragsknappen högst upp på hemsidan om du vill bidra till att vi kan skicka fler ambulanser. Kan du tänka dig att donera en ambulans till Ukraina, eller bidra med vad det kostar att köpa en, då vill du veta mer om projektet och om oss.

Rotary hjälper - Nödbostäder till de i Ukraina som förlorat allt

Finansiering av kompakta, spartanskt inredda hem till de som saknar förmåga att bygga på egen hand. Vår vänklubb i Kiev väljer ut mottagare och administrerar byggnationen. Bilden visar ett färdigt modulhus, som familjen på sikt hoppas kunna bygga ut till den storlek som deras förstörda hus hade (se grundmuren). Mer information finner du i här.

Läs mer om Rotary i Ukraina


Rotary hjälper - Polio ska utrotas från alla länder

”End Polio Now” är ett globalt projekt initierat av Rotary som bedrivs i samarbete med bl.a. Unicef och WHO. Projektets syfte är att utrota poliovirus på samma sätt som skett med smittkoppsvirus. 

Rotarianer samlar in pengar och deltar i vaccinationsarbetet. Målet är nära, polio förekommer numera som en samhällsspridd, smittsam sjukdom endast i gränslandet mellan Afghanistan och Pakistan. Se Global Eradication initiative för detaljer och nuläge.

I Uppsala avslutas poliodagen den 24 oktober (samma som FN-dagen) traditionsenligt med en konsert till förmån för ”End Polio Now”. 2023 års konsert inbringade cirka 110.000 kr. I och med att Bill och Melinda Gates Foundation bidrar med det dubbla innebar konserten 300.000 väl behövliga kronor till polioutrotning. I höst kommer konserten att äga rum i Missionskyrkan den 19 november klockan 19.

Vår klubb bidrar som regel mest av rotaryklubbar i Uppland och inte sällan mest av alla klubbar i Sverige. Du kan bidra till att projektet kommer i mål genom att använda nedanstående QR-kod. Bidrar du med 500 kr innebär det att 100 barn blir immuniserade mot polio.    


ROTARYS GULDHJÄRTA

Tillsammans med de andra klubbarna i Uppsala-Knivsta-området delar vi årligen ut ett Guldhjärta till den företagare i Uppsala län som i sin yrkesroll gör något godhjärtat och uppskattat [utöver det som hen tar betalt för att göra]. Varje guldhjärta har en unik design utformad av glashyttan i Ulva Kvarn. 2023 års hjärta visas på bilden.

Mer information finns på Guldhjärtats hemsida eller dito Facebooksida.    

Rotarys Guldhjärta 2023 till Fastighetsmäklaren Widerlöv i Uppsala

I dag delades Rotarys Guldhjärta 2023 ut till Fastighetsmäklaren Widerlöv i Uppsala och Tomas Widerlöv. Rotarys assisterande guvernör Sten Hellström överlämnade utmärkelsen på den julfrukost som Rotaryklubben Linné höll på måndagsmorgonen på Uppsala slott.

Juryns motivering lyder:

” Fastighetsmäklaren Widerlöv visar ett genuint samhällsengagemang, år efter år. De inspirerar andra företagare genom att ständigt hitta nya sätt att bidra till samhället. Ett extra plus vill vi ge för att alla medarbetare involveras i handgripliga insatser. Det står till och med i deras anställningsavtal att de ska arbeta en dag per år med ideellt arbete.

Att Tomas Widerlöv och Fastighetsmäklaren Widerlöv bidrar till ett bättre och varmare samhälle belönas med årets Guldhjärta från Uppsala och Knivsta Rotaryklubbar.”

Widerlövs fastighetsmäklare med Tomas i spetsen har genom åren alltid engagerat sig i att hjälpa dem som har det svårt. Först genom de rosa väggarna där man kunde hänga varma jackor mm. De som hade störst behov kunde hämta en jacka. Detta pågick under flera år. Nu har de även startat de Rosa lådorna tillsammans med Stadsmissionen Uppsala som man kan fylla med fina gåvor och bra saker till de personer som är i behov.

Tomas Widerlöv säger: ”Jag älskar hus och bostäder, arkitektur och planlösningar. Kanske är det en arbetsskada men troligare anledningen till att jag valt att jobba med just det jag gör. Brinner också för att försöka bidra till att hjälpa de människor som saknar det jag och mina kollegor jobbar med varje dag, en bostad. Det är också mycket viktigt att kunna hjälpa människor i utsatta situationer och hoppas att våra ideella insatser bidrar.”

”Vi i Rotary vill uppmärksamma företag och företagare som gör godhjärtade gärningar, uppmuntra dem och inspirera fler. I år fick vi in 20 nomineringar på fina insatser, ett tecken på hur många engagerade företagare som finns att uppmärksamma i Uppland. Av alla som förtjänar ett Guldhjärta, har juryn valt ut en till vinnare 2023,” säger Sten Hellström, assisterade guvernör i Rotarys Distrikt 2350 som samlar 57 klubbar och 2500 Rotarymedlemmar i Uppsala och Stockholms län.

Det är fjortonde gången som priset delas ut. Rotary är ett internationellt nätverk som verkar  devisen "Service above self” och vinnaren av Guldhjärtat har verkligen levt upp till det mottot.


Rotarys Eldsjälspris

Med Rotarys Eldsjälspris vill rotaryklubbarna i Uppsala och Knivsta uppmärksamma privatpersoner i uppsalaregionen som på ideell basis lägger ner tid, engagemang och hjärta för att göra gott för andra.

Rotarys Eldsjälspris är ett pris i samma anda som priset Rotarys Guldhjärta. Eldsjälen tilldelas en unik statyett skapad av glasblåsarna i Ulva kvarn. Mer info.

Bilden visar 2023 års Eldsjäl, Maria Talajić Fredlund, som numera är medlem i Uppsala Glunten Rotaryklubb.


Aktuella klubbdokument


De andra rotaryklubbarna i Uppland